Nowoczesne technologie wkroczyły także do świata marketinguCzy technologia pomaga w sferze marketingu? To pytanie wydaje się logiczne z wielu względów. Dziś reklama i sam marketing bezpośredni wykorzystuje działania związane z Internetem, mediami oraz innymi sztuczkami, które generują technologiczne podłoże. Oznacza to, że bez technologii oraz bez dodatkowych standardów reklama nie docierałaby do wielu domów i klientów, a to byłby problem. Gdy pojawia się problem – społeczeństwo szuka rozwiązania. W tym przypadku połączono marketing oraz technologię i media.

Z takiego połączenia wynika, że e-mailing to standard. Nie od razu stało się to popularne, gdyż nie od razu każdy miał dostęp do Internetu lub własną skrzynkę pocztową. Dziś technologia pozwala na posiadanie wielu skrzynek, które generują możliwość otrzymywania maili. Dlatego direct mailing jest często stosowanym pojęciem w przypadku firm reklamowych. Technologia skupia się w dużej mierze na reklamie. Bez niej sama technika straciłaby wiele. Bez pieniędzy żaden nowy standard się nie rozwinie. Dlatego reklama i technologia współpracują, aby dawać wymierne skutki. Same bazy danych firm to przecież stricte technologiczny pomysł.

Generowanie leadów to także zasługa technologii, która rozwija się w zastraszającym, ale jakże pozytywnym tempie. Dzięki temu także umawianie spotkań handlowych jest po prostu prostsze i szybsze. Firma może dotrzeć do wielu klientów jednocześnie, co także generuje oszczędności. Dlatego wiele firm lub nawet zwykłych klientów wykorzystuje połączenie technologia – marketing.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s